DUK

termoreguliatorius 6 skaiciu 12V 10A a

Prietaisas yra modulinė sistema, kuris nėra izoliuotas nuo aplinkos ir yra skirtas patalpinti montavimo dėžutėje. Modulinė dalis yra naudojama automatikoje šildymo, šaldymo srityse.
Draudžiama prietaisą dėti ant medžiagų. laidžių elektros srovei!
Maitinimo šaltinis DC turi būti pastovios stabilizuotos srovės 11-13,5V
Maksimalus galingumas 250V 10A

Termoreguliatorius gali veikti tiek šildymo, tiek šaldymo režime.
Įjungiame prietaisą į DC maitinimo šaltinį.
Esama temp. parodys aplinkos temperatūrą realiu laiku.

Nustatome šildymo režimą:
1.Nustatome žemiausią norimą temperatūrą, prie kurios bus paleistas šildymo prietaisas, tarkim 24 laipsniai.
2.Nustatome aukščiausią temperatūrą, prie kurios šildymas bus išjungtas, tarkim 26 laipsniai.

Kaip veikia termoreguliatorius:
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 24 laipsniai, jis įjungia relę, relės kontaktai užsidaro, tai signalizuoja raudonas šviesos diodas.
Kai temperatūra pasiekia 26 laipsnius ( „Esama temp.“ vidurinis indikatorius), raudonas diodas išsijungia, užsidega žalias šviesos diodas - tai signalizuoja, jog relės kontaktai atsidarė ir srovė per relę neteka. Jei temperatūra bus virš 26 laipsnių ir aukštesnė, termo- reguliatorius bus budėjimo režime, kol temperatūra nukris iki 24 laipsnių. Po to procesas kartosis jau aprašyta tvarka.

Nustatome šaldymo režimą:
1.Nustatome žemiausią norimą temperatūrą, prie kurios bus paleistas šaldymo prietaisas, tarkim 26 laipsniai.
2.Nustatome aukščiausią temperatūrą, prie kurios šaldymas bus išjungtas, tarkim 24 laipsniai.

Kaip veikia termoreguliatorius:
Jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 26 laipsniai, jis įjungia relę, relės kontaktai užsidaro, tai signalizuoja raudonas šviesos diodas.
Kai temperatūra pasiekia 24 laipsnius ( „Esama temp.“ vidurinis indikatorius), raudonas diodas išsijungia, užsidega žalias šviesos diodas - tai signalizuoja, jog relės kontaktai atsidarė ir srovė per relę neteka. Jei temperatūra bus žemesnė nei 24 laipsniai, termo- reguliatorius bus budėjimo režime kol temperatūra pakils iki 26 laipsnių. Po to procesas kartosis jau aprašyta tvarka.
Prietaiso pajungimo darbus turi atlikti specialistas, kuris turi elektroniko montuotojo sertifikatą ir turi toje srityje darbo patirties, bei yra susipažinęs su darbų saugos reikalavimais. Prietaisas gali būti jungiamas į 240V grandines - tai yra pavojinga gyvybei.
Prietaisas priklausomai kokioje aplinkoje bus, turi būti montuojamas į skydelį, kuris atitinka reikiamos IP klasės reikalavimą.
Temperatūrų skirtumo valdiklis a Fukcijos 1V.OSE
Didelio tikslumo skaitmeninio ekrano pažangios temperatūros reguliatorius, dažniausiai naudojamas karšto vandens cirkuliacijai, grįžtamojo vandens valdymo sistemai, vandens temperatūros suvienodinimui.
1. Du darbo rėžimai
2. Temperatūros jutiklis DS18B20 (1-metras)
3. Temperatūros nustatymai, parodymai, tikslumas 0,1°C
4. Darbinės temperatūra -45°C +125°C
5. Relinis išėjimas 10A 250V, garsinis ir LED indikatorius

Darbo aprašymas
Du šio produkto integravimo darbo režimai: vienpusis darbo režimas ir dvipusis darbo režimas. Vienpusis veikimo režimas: kai DS-A temperatūra, atėmus DS-B temperatūrą yra didesnė už nustatytą temperatūros skirtumą, veikiant relei A, galite paleisti su reline įranga susijusią įrangą. Kai temperatūros skirtumas yra mažesnis už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumo relė A yra atjungta ir su juo susijusi įranga nustoja veikti. DS-B yra didesnis nei DS-A, relė neveikia.
Dviejų krypčių darbo režimas: kai absoliuti dviejų jutiklių temperatūros skirtumo vertė yra didesnė už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumą, veikiant relay A, galite paleisti su reline įranga susijusią įrangą. Kai temperatūros skirtumas yra mažesnis už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumo grąžos skirtumą, relė A yra atjungta ir su juo susijusi įranga nustoja veikti.

Paleidimo procesas
Sujungus visus elementus prie valdiklio, jutiklius, siurblį (jis valdosi per relinį išeima A kurio galia max.10A) nuo 12 - 250V. Prijunkite valdiklio maitinimo šaltinį kuris gali būti nuo 5-24V pastovios srovės (DC) ir galite įjungti maitinmą ON.
Įjungus miksi geltonas diodas ir valdiklis parodo nustatytos temperatūros skirtumą.
Po keleto sekundžių valdilis nustaito jutiklius ir pradeda rodyti jų temperatūrą. Parodymai jutiklių keičiasi kas 1sek. Indikatorius rodo A jutiklio C dižioji (19,2C) mirksi raudomas diodas, B jutiklio c mažoji (19,2c) mirksi žalias diodas.
SET – nustatymų meniu
Paspauskite mygtuką vieną kartą SET
Pamatysite iš anksto nustatytą temperatūros skirtumą, geltonas šviesos diodas mirksi 3 kartus (MODE). Jei nieko nekeisite per 5sek. jis sugryž į darbo rėžimą. Reikšmes galite pakeisti T++T—-. Gamintojas rekomenduoja ne daugiau 7,1C , čia pagal poreikius.
Paspauskite du kartus SET
Pateksite į H nustatymą. Tai yra likutinė reikšmė tarp temperatūros skirtumų atjungimo metu. H-00 = 2°C laipsniai skirtumas, skirtumą galima mažinti pagal poreikius. Gamintojas rekomenduoja ne daugiau 1,2.
Paspauskite tris kartus SET
Indikatorius parodys PP- 1 – jau aprašytą darbo procesą ir nustatymus tai yra vienpusis darbo rėzimas. Paspaudę T++ pateksite į dvipusį darbo rėzimą indikatorius rodys PP-2.
PP-2 tai rėžimas kai visada yra sulyginama jutiklių temperatūra. Nepriklausomai nuo vandens temperatūros. Šis rėžimas gali būti panaudojamas suvienodinti temperatūras tarp talpų arba talpoje suvienodinti temperatūrą tarp vandens lygių. Veikianti relė turi garsinį signalą ir suveikimo šviesos indikatorių. Neatliekant jokių veiksmų iš betkurio menių punkto automatiškai sugrįžta į jau anksčiau nustatytą darbo rėžimą.
Atjungus nuo maitinimo šaltinio visi nustatymai išlieka atmintyje ir vėl prijungus maitinimo šaltinį valdiklis pradeda dirbti ankstesniais nustatymais.

Pastaba: prietaise yra numatyta daugiau valdymo funkcijų ir yra daugiau elementų kurie yra skirti funkcijų išplėtimui. Šiame prietaise veikia tik kanalas A kuris turi jam reikalingus elementus ir užduotus logoritmus bej jų nustatymus
Temperatūrų skirtumo valdiklis
Aprasymas Eksploatacijos vadovas:

Temperatūros jutiklį prijungti prie gnybtų pažymėtų "5.6", maitinimą prijungti prie gnybtų "3,4", apkrova prijungti prie "1,2".
"On-OF" mygtukas yra maitinimo jungiklis.
Norėdami nustatyti temperatūrą, trumpai paspauskite mygtuką "S"-(nustatyti). " Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, naudokite mygtukus, pažymėtus "rodyklėmis".
Norėdami pakeisti termostato veikimo režimus, paspauskite mygtuką "S"-nustatyti ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Ekrane pasirodo "HC". Norėdami pakeisti darbo režimą iš šildytuvo "H" į aušintuvą"C" ir atvirkščiai, trumpai paspauskite "S"-nustatyti, tada naudokite rodyklių mygtukus, kad pakeistumėte į reikiamą režimą.

Norėdami pereiti į kitus režimų nustatymua, po to, kai pasirodys"HC", paspauskite "žemyn" rodyklę.
HC - "Šildymas" arba "Aušinimas" režimas
AT - nustatykite laiką (minutėmis), per kurį relė išsijungs, jei 0 - režimas išjungtas
CA - temperatūros korekcija ± 10 ° C temperatūroje
PU - atsako uždelsimo laikas nuo 0 iki 90 min.
HS - maksimalios temperatūros ribos riba
LS - minimalios temperatūros ribos apribojimas
d - histerezė nuo 0,1 iki 30 ° C (temperatūra tarp įjungimo ir išjungimo)

Pajungimas nustatytmai video

Specifikacija:
Darbinė įtampa: AC 90 / 250V, 50 / 60Hz
Galia: 220 V 10A
Matavimo diapazonas: nuo -50 iki 110 ° C
Matavimo tikslumas: 0,3 ° C
Darbinė prietaiso temperatūra: nuo -20 iki 70 ° C
Bendrieji matmenys - 75 x 35 x 85 mm
Laikmatis - taimeris 0 - 999 minutes Darbas režimo pasirinkimas: po maitinimo įjungimo, pasirinkite laikmačio darbo rėžimą kuri sudaro 4 meniu punktai P- 1, P- 2, P- 3 ir P-4. Paspauskite K1 ir laikykite prispaustą iki 2 sekundžių kol pateksite į meniu nustatymą P- 1, jei dar kartą paspausite K1 pateksite į P-2 ir t.t.

P-1 darbo režimas:
Laikmačio paleidimas S myktuko pagalba.
Atjunkite vartotoją, dabar galite nustatyti relės laiką t, spustelėkite K2, LED indikatorius pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, triženklę reikšmę nuo 0 iki 9 galite pakeisti tik į didžąją pusę nuo 0 iki reikiamos. Spustelėkite K2 dviženklis skaitmuo LED indikatoriuje pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, dviženklio skaitmens pakeitimas, spauskite K2 vienženklis skaičius LED indikatoriuje pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, vienaženklio skaičiaus kaita, pakeiskite reikšmes į reikiamą reikšmę. Trumpai paspauskite K2. LED indikatorius nemirksi, o po to paspauskite K3, perkelkite kablelį, 0-999, minutes, nuo 0 - 99,9 sekundės ir jų dalys, 0-999 sekundžių. Laiko nustatymas yra užbaigtas ir trumpai paspauskite K1, Patikrinkite ar teisingai nustatėtę taimerį paspauskite taimerio paleidimo signalinį myktuką S. Užsidegs mėlynas LED tai reiškia kad relė suveikė ir nustatytas laikas skaičiuojasi į 0. Pasiekęs 0 užges mėlynas LED ir atsijugs relė. Taimeris rodys nustatytą laiką, paspaudus S procesas kartosis. Jei nustatytmas netinka, yra neteisingas, paspauskite K1 ir laikykite prispaustą iki 2 sekundžių ir pateksite į rėžimo nustatymą P- 1 ir jau aprašyta tvarka pakeiskite nustatymus P- 1.

P-2 darbo režimas:
1. Laikmačio paleidimas su užlaikymu X, viekimu Y nuo signalinio S mygtuko.
2. Laikmačio paleidimas su užlaikymu X, veikimu Y nuo maitinimo šaltinio prijungimo.
Visi laikai nustatomi kaip aprašyta P-1 skirtumas tik toks kad nustačius uždelsimo X laiką persijungia relė ir toliau nustatomas Y laikas.
Norint laikmatį paleisti nuo S myktuko reikia suvedus abu laikus trumpai paspausti K1
Norint kad laikmatį veiktų nuo maitinimo šaltinio pajungimo momento reikia iš naujo įeiti į P-2 meniu ir trumpai pastausti K2 . Bet tai nereiškia kad jis nebeveiks nuo mygtuko S. Šiuo mentu jis veiks ir nuo S ir nuo maitinimo prijungimo.

P-3 darbo rėžimas:
Tai be komandinis laikmačio veikimas kuris priklauso nuo laiko, X 0-999 min. ir Y 0-999 minučių, kaitos.
Tai begalis darbo rėžimas užduotu X , Y laiku įjungimas ir išjungimas. Prijungus maitinimo šaltinį jis automatiškai kartos užduotus laikus iki begalybės kol bus atjunktas maitinimo šaltinis. Laiko nustatymai yra kaip ir P-2

P-4 Darbo režimas:
Laikmačio paleidimas S myktuku, komandos užlaikymas. Laiko nustaymas toks pat kaip ir P-1.
Prijungkite laikmatį prie maitinimo šaltinio. Įeikite į P-4 meniu punktą ir nustatykite laiko reikšme.
Tai bus tas laikas kurį veiks laikmatis po S komandos praradimo.
Paspaudus S myktuką įsijungs laikmačio relė, ir kai atleisite paspaustą myktuką S laikmatis pradės skaičiuoti link 0 nustatytą laiką. Po to išsijunks.

H 801WiFi RGB +WW+CW valdiklis H801 Wi-Fi Gamintojo instrukcija
(Gamintojo instrukcija - Google vertimas)

RGBW LED juostelės šviesos Wi-Fi "valdiklis Dimmer (" Android WLAN valdymas) 1 Uosto valdymas 200 Šviesos išvestis 5 Maršrutai PWM duomenų
RGBW LED dimeris APK parsisiuntimo nuorodą
http://drive.google.com/open?id=0B1gzqyV6hfOgSTV1cERBUndCU28
Arba tiesiogiai nuskaityti žemiau esantį QR kodą atsisiųsti ir įdiegti APK jums Android prietaisus:
QR kodas 1. Įvadas
H801 Wi-Fi "bendrauja su" Android "mobiliųjų telefonų per WiFi pasiekti tamsos funkciją. Maršrutizatorius gali būti nustatytas kaip prieigos taškas, galite prijungti savo telefoną telefoną ir H801 WiFi to paties maršrutizatoriaus. Kai telefonas ir H801WiFi yra prijungti prie to paties maršrutizatoriaus, taip pat galite nustatyti H801WiFi kaip bevielio ryšio prieigos tašką, kad kitas H801WiFi gali prisijungti prie jo, šiuo būdu, išsėtinė H801WiFi galima prijungti bevieliu pratęsti kontrolės atstumą ir padidinti skaičių kontrolieriai.

2. Veiklos
(1). Prijunkite ir kontroliuoti RGB šviestuvai lengvai "LED Dimmer".
(2). Išėjimo RGBWW, 5 maršrutai PWM duomenys.
(3). Atnaujinti dažnis 500Hz.
(4). Pagalba 802.11 b / g / n,.
(5). Greitas duomenų perdavimas, atsakas jautri.
(6). H801WiFi gali būti kontroliuojamas atskirai.
(7). H801WiFi galima contolled iki kelių telefonams vienu metu.
(8). Įmontuojama dešimtys apšvietimo efektai.

3. Operacija Instrukcija
Prijunkite telefoną prie H801WiFi

prijunkite wifi 1 žingsnis:
Galia ant H801 WiFi, įdiekite "LED Dimmer" ir sukurti šaukinį.
Duplicate LED Dimmer.apk į telefoną ir spustelėkite įdiegti, ilgai paspauskite piktogramą ir vilkite jį į pradinį ekraną.

3 2 žingsnis:
Įjunkite "Wi-Fi
Jėgos, H801 WiFi,

4 Spustelėkite telefono išskleidžiamąjį meniu, spustelėkite parametrai, įjunkite WLAN, tada pasirinkite ir spauskite "HCX _ ******", slaptažodis yra "88.888.888", įveskite slaptažodį ir spustelėkite Prisijungti.

5 6 Pop-up piktograma rodo, WiFi prijungti.

7 3 žingsnis:
Paleisti LED Dimmer
Spauskite LED dimeris, pasirodo, kad šią operaciją sąsają, skaidrę ant spalvų rato, šviesa būti pakeistas su spalva pakeisti. Spustelėkite viduryje mygtuką, žibintai bus išjungti.

8 Spustelėkite poveikis pasirinkimo dialogą, yra daug poveikis renkantis.

11 Spauskite meniu - Spalva Strypas nustatyti kiekvienos spalvos ir žaisti greičiu ryškumą.

12 4 žingsnis:
Prijunkite prie maršrutizatoriaus

13 Jei reikia savo telefoną valdyti šviesas ir naršyti tuo pačiu metu internete, turite prisijungti H801WIFI prie maršrutizatoriaus. Prašome laikytis procedūrų:
(1). Įdiekite LEDDimmer.apk ir įjunkite WIFI.
(2). Spustelėkite menu-- "maršrutizatorius", spustelėkite "WLAN AP", pasirinkti tinkamą maršrutizatorių, ir įveskite slaptažodį, tada spustelėkite "ryšio". Visi H801WIFI, kad gali bendrauti su telefonu buvo prijungtas prie išorinio. Prijunkite savo telefoną prie maršrutizatoriaus per po ryšį, jūsų telefonas gali tiek naršyti internete ir kontrolės H801WIFI.

14
RF(radio bangų) 12V 18A VALDIKLIS, pultelis su liečiamu spalvų ratuku 5 mygtukų

RGB valdiklis RF su pulteliu liečiamu ratuku 5 mygtukų 12V 18A f Nenaudokite elementų kurie turi galimybę išbėgti, tuo galite sugadinti prietaisą.
RGB CCT Mi-Light pultelis Dedant maitinimo elementus rankomis nelieskite valdymo mygtukų ir spalvų ratuko. Liesdami galite sugadinti valdiklio jautrumą.

Pultelis turi galimybę būti pririštas prie keleto valdiklių. Po elementų sudėjimo į pultelį 3 skundes neatlikite jokių veiksmų, kad neatrištumėte jį nuo valdiklio
Jei jūsų sistema turi papildomą atjungimą nuo elektros tinklo 220V, tai galioja ta pati taisyklė, pulteliu galima naudotis ne anksčiau kaip po 3 sekundžių kai sistemą prijungėte prie elektros tinklo 220V. Prie vieno pultelio jei yra būtinybė galima pririšti keleta valdiklių, rekomenduojama iki keturių.

Pultelio pririšimas prie valdiklio:
Turi būti viskas pilnai pajungta LED juosta, valdiklis, LED transformatorius ir įjungtas į elektos tinklą
1. Atjungti maitinimo įtampą ( transformatorių iš tinklo) palaukti 20 sekundžių.
2. Įjungti valdiklio maitinimą ir laike 3 skundžių paspausti ir palaikyti ,juodą saulutę‘ pultelyje (šviesos reguliatorio mygtuką)
3. Led juosta turi 3 kartus sumirksėti, tai rodo kad valdiklis saveikauja su pulteliu.

Pultelio atrišimas nuo valdiklio:
Turi būti viskas pilnai pajungta LED juosta, valdiklis, LED transformatorius ir įjungtas į elektos tinklą.
1. Atjungti maitinimo įtampą ( transformatorių iš tinklo) palaukti 20 sekundžių.
2. Įjungti valdiklio maitinimą ir laike 3 skundžių paspausti ‚juodą saulutę‘ pultelyje 5 kartus (šviesos reguliatorio mygtuką)
3. Led juosta turi 7 kartus sumirksėti, tai rodo kad valdiklio valdymas atjunktas nuo pultelio.
Jei pradės blogai veikti spalvų ratukas – tai ženklas kad reikia pakeisti elementus pultelyje.
Termostatas mini 12V W1209 temperatūros valdymo jungiklis-termo reguliatorius
(PDF orginalas)

"W1209" yra neįtikėtinai pigus, tačiau itin funkcionalus termostato valdiklis. Su šiuo moduliu Jūs galite protingai valdyti elektros energiją daugeliui elektros prietaisų, priklausomai nuo temperatūros jutikliu yra naudojamas aukšto tikslumo NTC temperatūros jutiklis. Nors šis modulis turi įterptasis mikrovaldiklis nereikalauja programavimo žinių. 3 taktiniai jungikliai leidžia įvairių parametrų konfigūravimas, įskaitant paleidimo ir išjungimo temperatūras. Rele perjunkite iki maksimalios 240V kintamosios srovės esant 5A arba 14V DC 10A. Dabartinė temperatūra rodoma laipsnių ckalėje per savo 3 skaitmenų septynių segmentų ekraną ir dabartinę relės būklę rodo LED.

SPECIFIKACIJA:
Temperatūros valdymo diapazonas: -50 ~ 110 ° C Rezoliucija nuo -9,9 iki 99,9: 0,1 ° C Rezoliucija visomis kitomis temperatūromis: 1 ° C Matavimo tikslumas: 0,1 C Kontrolės tikslumas: 0,1 ° C Atnaujinimo dažnis: 0,5 sekundės Įvesties galia (DC): 12V Matavimo įėjimai: NTC (10K 0,5%) Atsparus vandeniui jutiklis: 0,5 M Išėjimas: 1 kanalo relės išėjimas, talpa: 10A Energijos sąnaudos Statinis srovė: <= 35mA Dabartinis: <= 65mA Aplinkos reikalavimai Temperatūra: -10 ~ 60 ° C Drėgmė: 20-85% Matmenys 48 mm x 40 mm x 14 mm

Nustatymo diagrama:
Ilgai paspauskite "SET" mygtuką, kad suaktyvintumėte meniu.
Meniu reikšmė
P0 šilumos C / HC
P1 slinkimo rinkinys 0.1-15 2
P2 viršutinė riba 110 110
P3 apatinė riba -50 -50
P4 korekcija -7,0 ~ 7,0 0
P5 uždelsimo pradžios laikas 0-10 min 0
P6 aukšto temperatūros signalizacija 0-110 OFF
Ilgas paspaudimas + - atstatys visas reikšmes pagal numatytuosius parametrus
Dabartinės temperatūros parodymas:
Termostatas pagal numatytuosius nustatymus parodys esamą temperatūrą pagal oC. Kada nors kitame režime maždaug 5 sekundes nepadarius įvesties, termostatas grįš į šį numatytąjį nustatymą rodyti

Trigerio temperatūros nustatymas:
Norėdami nustatyti trigerio temperatūrą, paspauskite mygtuką, pažymėtą "SET". Mirksi septynių segmentų ekranas. Dabar galite nustatyti trigerio temperatūrą (oC), naudodami mygtukus "+" ir "-" 0,1 laipsnio laipsniu. Jei maždaug 2 sekundes nenuspaudžiami jokie mygtukai, bus išsaugota trigerio temperatūra ir ekranas grįš į dabartinę temperatūrą.

Parametrų nustatymas:
Pirmiausia norėdami bet kokį parametrą įvesti, paspauskite "SET" mygtuką bent 5 sekundes. Septynis segmentas ekrane dabar turi būti rodomas "P0". Tai reiškia parametrą P0. Paspaudus mygtukus "+" arba "-" bus ciklas nors ir įvairūs parametrai (nuo P0 iki P6). Paspaudus mygtuką "SET", bet kuris iš ten parametrų rodomi, galėsite pakeisti šio parametro vertę, naudodami mygtukus "+" ir "-" (žr žemiau). Baigę nustatyti parametrą, paspauskite nustatymo mygtuką, kad išeitumėte iš šios parinkties. Jei nėra mygtukų paspaudus maždaug 5 sekundes, termostatas išeis iš parametrų parinkčių ir sugrįš grįžti į numatytąją temperatūros ekraną.

Aušinimo ar šildymo parametro nustatymas P0:
Parametras P0 turi du nustatymus, C ir H. Kai nustatytas C (numatytasis), relė įjungs energijos tiekimą temperatūra pasiekiama. Naudokite šį nustatymą, jei prijungiate prie oro kondicionavimo sistemos. Kai nustatyta H kai temperatūra pasiekiama, relė išjungs energiją. Šį nustatymą naudokite valdydami šildymą prietaisas.

Histerezės parametro P1 nustatymas:
Tai nustato, kiek temperatūros pokytis turi įvykti prieš relės keitimo būseną. Dėl Pavyzdžiui, jei nustatytas numatytasis 2oC ir trigerio temperatūra nustatyta 25oC, įjunkite, kol temperatūra nukristų žemiau 23oC. Nustatyti šį histerezę padeda sustabdyti termostatas nuolat įsižiebia, kai temperatūra nukrenta aplink apsisaugojimo temperatūrą.

Termostato parametro P2 viršutinės ribos nustatymas:
Šis parametras riboja maksimalią trigerio temperatūrą, kurią galima nustatyti. Jis gali būti naudojamas kaip sauga sustabdyti pernelyg didelę paleidimo temperatūrą, kurią vartotojas netyčia nustato.

Termostato parametro apatinės ribos nustatymas P3:
Šis parametras riboja minimalią trigerio temperatūrą, kurią galima nustatyti. Jis gali būti naudojamas kaip sauga sustabdyti pernelyg mažą paleidimo temperatūrą, kurią vartotojas netyčia nustato.

Temperatūros kompensavimo pataisos parametro nustatymas P4:
Jei pastebite skirtumą tarp rodomos temperatūros ir faktinės temperatūros (pvz., jei temperatūros zondas yra ilgą kabelį), galite atlikti nežymius pataisymus temperatūra parodo šį parametrą.

Triggerio delsimo parametro nustatymas P5:
Šis parametras leidžia vėluoti relės perjungimą, kai yra trigerio temperatūra pasiekė Parametras gali būti nustatytas iš vieno žingsnio iki 10 minučių.

Aukštos temperatūros aliarmo parametro nustatymas P6:
Nustačius šio parametro vertę, relė bus išjungta, kai temperatūra pasiekia šį nustatymą. Septynių segmentų rodinyje taip pat bus rodoma "---", rodanti aliarmo būseną. Relė neveikia tol, kol temperatūra nesikeis žemiau šios vertės. Numatytasis nustatymas yra IŠJUNGTA.

Pajungimas Vartotojo instrukcija
Modulį galite jungti į DC maitinimo šaltinį kuris išduoda ne daugiau kaip 35V
Nesumaišykite +- kitaip sugadinsite modulį. Prijungę modulį prie maitinimo šaltinio, sureguliuokite reikiamą išėjimo įtampą (prie modulio išėjimo prijunkite voltmetrą ir nustatykite reikiamą įtampą "Įtampa V" kintamos varžos pagalba)
Išstatykite reikiamą srovę (prie modulio išėjimo prijunkite ampermetrą ir nustatykite reikiamą srovę "Srovė A" kintamos varžos pagalba)
Negalima modulio įėjimo ir išėjimo + ar - jungti kartu į žemę. Taip jus sugadinsite modulį.
Negalima nenustačius išėjimo įtampos ir srovės prie modulio jungti apkrovą - taip jus sugadinsite modulį.
Negalima modulio tvirtinti ant srovei laidžių paviršių. tvirtinti prie metalinės apsauginės dėžutės, taip jus sugadinsite modulį.
Per kiautymes yra tvirtinamas Led skaitmeninis informacinis indikatorius.
Modulį galima tvirtinti tik prie plastmasinių paviršių.
Rekomenduojama srovė ne daugiau kaip 2A, prie didesnės srovės pradeda išsiskirti šilumą, modulis kaistą.
Jei naudosite modulį LED čipams, tai turite sureguliuoti reikiamą įtampą ir srovę pagal čipo duomenis jie negali viršyti modulio charakteristikų , kitaip jūs sugadinsite netik modulį bet ir patį čipą.
Jei naudosite modulį akumuliatorių įkrovimui būtinai nustatykite reikia įtampą. Įkraunant Li-ion baterijas srovę užstatykite ne daugiau kaip 1A galite ir mažiau tai tik prailgės baterijų užsikrovimo laikas, bet niekas nekais.
Indikaciniai Led diodai
LED1 - šviečia kada srovė yra didesnė nei užstatyta leistina
LED2 - šviečia kada yra vartojama srovė (vyksta įkrovimas)
LED3 - šviečia kada srovė nevartojama (įkrautas akumuliatorius, arba niekas nepajungta)
itampos srovės stabilizatorius ikroviklis Max 5A Google vertimo versija.
(atsipašome už galimas vertimo klaidas)

DC-DC 5A skaitmeninis LED ekranas Li-ion akumuliatoriaus įkroviklio modulis CC / CV USB "Step Down Buck Converter" su voltmetru ir ampermetru
1.Naudodami gaminį, modulio įėjimai ir išėjimai turi būti izoliuoti nuo žemės.(negalima jungti į bendra grandinę)
2.USB išėjimo įtampa atitinka modulį, o ne fiksuotą 5V išėjimą. Įkrovę skaitmeninę įrangą įsitikinkite, kad USB išėjimo įtampa yra 5 V.
3. Kai kurie klientai praneša: "Modulis negali reguliuoti išėjimo įtampos visada lygus įėjimo įtampai." Kai susidursite su šia problema, prieš laikrodžio rodyklę sukite "įtampos potenciometrą" 10 ar daugiau ratų, tada naudokite modulį, kurį galite naudoti sureguliuokite išėjimo įtampą. Kadangi gamykloje numatyta išėjimo įtampa apie 20V.
4. Prieš jungdali bet kokį prietaisą prie modulio pirmoje eilėje turite sureguliuoti tam jungiamam prietaisui reikiamą įtampą ir srovę. Priešingu atveju jūs galite sugadinti modulį.

Specifikacijos
1. Įtampos diapazonas įėjimo: 5-36VDC
2. Išėjimo įtampos diapazonas: 1.25-32VDC reguliuojamas
3. Išsikrovimo srovė: 0-5A
4. Išvesties galia: 75W
5. Aukštas efektyvumas iki 96%
6. Terminio išjungimo funkcija: Nėra
7. Pateiktas dabartinės ribinės funkcijos
8. Išsaugota išvesties trumpoji apsaugos funkcija
9. Išjungimo atvirkštinio poliškumo apsauga: Nėra (jei reikia, didelis srovės diodas serijiniu įėjimu).
10. L x W x H = 68,2 × 38,8 × 15 mm
11. Svoris: 39g

Vartotojui
1.Naudokite kaip laiptelį mažinančius modulius su viršsrovių apsauga
Naudojimas:
(1) Nustatykite dešinįjį mygtuką, kad būtų apšviesta "OUT" lemputė, skaitmeninis matuoklis rodo išėjimo įtampos vertę, sureguliuokite "įtampos potenciometrą", kad išėjimo įtampa pasiektų norimą vertę.
(2) sureguliuokite dešinįjį mygtuką, kad skaitmeninis matuoklis parodytų išėjimo srovės vertę; Išorinės srovės laido jungtį, tada sureguliuokite "srovės potenciometrą", kad išvesties srovė pasiektų iš anksto nustatytą apsaugą nuo viršįtampių. (Pvz., Skaitmeninis matuoklis rodo dabartinę 4A vertę, tada galite naudoti modulį iki maksimalios 4 A srovės)
(3) prijungtas prie apkrovos.

2. Naudokite kaip akumuliatoriaus kroviklį
Naudojimas:
(1) Įsitikinkite, kad turite įkrauti akumuliatoriaus plūdės įtampą ir įkrovimo srovę; (jei ličio parametrai yra 3.7V / 2200mAh, tada plūdės įtampa yra 4.2 V, maksimali įkrovimo srovė 1C, ty 2200mA)
(2) esant apkrovos sąlygoms, reguliuokite "įtampos potenciometrą", kad išėjimo įtampa pasiektų plūdės įtampą; (jei į įkraunamą ličio bateriją yra 3,7 V, išvesties įtampą galima sureguliuoti iki 4,2 V)
(3) Nustatykite dešinįjį mygtuką, kad skaitmeninis matuoklis parodytų išėjimo srovės vertę; Išorinė srovės laido srovė, tada sureguliuokite "srovės potenciometrą", kad išvesties srovė pasiektų iš anksto nustatytą įkrovimo srovę.
(4) Įkrovimo įjungimo lemputė, esanti gamykloje, yra 0,1 karto didesnė už įkrovimo srovę; (Akumuliatorius įkrovimo srovėje palaipsniui mažėja, jei įkrovimo srovė yra 1A, tada, kai įkrovimo srovė yra mažesnė nei 0,1 A, mėlynos šviesos lemputės išjungtos, žalia lemputė įjungta, tai reiškia, kad baterija yra visiškai įkrauta)
(5) prijungtas prie akumuliatoriaus įkrovos.
(1,2,3,4 žingsniai kaip: išvestis iškraunama, akumuliatoriaus nenaudokite)

3.Pasinaudokite LED pastovios srovės tvarkyklės moduliu
Naudojimas:
(1) Nustatykite "įtampos potenciometrą", kad išėjimo įtampa pasiektų norimą vertę.
(2) Nustatykite dešinįjį mygtuką, kad skaitmeninis matuoklis parodytų išėjimo srovės vertę. Išorinė srovė su prijungtu laidu, tada reguliuokite "srovės potenciometrą", kad išvesties srovė pasiektų iš anksto nustatytą šviesos diodų veikimo srovę.
(3) Prijunkite LED, dirbkite.
(1,2 laipteliai: išvestis iškraunama, nejunkite LED)

Voltmetro ir ampermetro kalibravimo metodas:
Modulis su rankine kalibravimo funkcija gali koreguoti tikslumo įtampą ir srovę, jei manote, kad dabartinė įtampa ir srovė atitinka reikalavimus, nevykdykite šių veiksmų.
(1) Išėjimo įtampos kalibravimo žingsniai
1 žingsnis, sureguliuokite dešinį mygtuką, kad "OUT" šviesos diodas būtų apšviestas, skaitmeninis matuoklis rodo išėjimo įtampos vertę; Paspauskite dešinį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, o skaitmeninis matuoklis ir "OUT" indikatorius blykčioja sinchronizuojant, kad įvestumėte išėjimo įtampos kalibravimo režimą.
2 veiksmas, paspauskite dešinįjį mygtuką (normalus greitis), įtampos vertė susideda iš vieneto; Paspauskite kairį mygtuką, atėmus vienetą; Kadangi įrenginys yra mažesnis nei 0,1 V, mažiausias įtampos rodmuo yra 0,1 V, taigi jums reikia nuolat paspausti 1-5 kartus, kad matytumėte, ar voltmetras pakeitė 0,1 V, kiek kartų voltmetras pakeitė 0,1 V, paspaudus mygtuką, priklausomai nuo dabartinė ekrano įtampa, tuo didesnė įtampa, tuo mažiau spaudos skaičiaus.
3 veiksmas, paspauskite dešinį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, atleiskite, kad išeitumėte iš išėjimo įtampos kalibravimo režimo. Visi parametrai nustatomi taip, kad automatiškai išsijungtų.
(2) Įvesties įtampos kalibravimo etapai
1 žingsnis, sureguliuokite dešinį mygtuką, kad "IN" šviesos diodas būtų apšviestas, skaitmeninis matuoklis rodo įėjimo įtampą; paspauskite dešinįjį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, atleidimas, skaitmeninis matuoklis ir indikatorius "IN" mirksi sinchronizuojant, kad įvesite įėjimo įtampos kalibravimo režimą.
2 ir 3 žingsniai, atitinkantys išėjimo įtampos kalibravimo metodą.
(3) Išėjimo srovės kalibravimo žingsniai
1 veiksmas, nustatykite dešinįjį mygtuką, kad skaitmeninis matuoklis parodo išėjimo srovės vertę. Paspauskite dešinį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, atleiskite, skaitmeninis skaitiklis mirksi sinchronizuojant, kad įvesite išvesties srovės kalibravimo režimą.
2 veiksmas. Pridėjus prie apkrovos, seka ampermetras, reguliuokite dešinįjį ir kairįjį mygtukus, kad pakeistumėte skaitmeninio matuoklio rodymą, kad atitiktų ampermetro rodmenis.

P.S.
Rekomenduojama srovė įkrovimui ne daugiau kaip 2A (prie didesnės srovės modulis išskirs šilumą)
Modulio kalibravimas yra atliktas gamykloje ir to daryti neverta.
Labai patogus modulis kurio pagalba galima sureguliuoti išėjomo įtampą ir užstatyti reikiamą srovę (kaip srovės ribotuvas ir įtampos stabilizatorius)
Tinka įkrauti akumuliatorius, naudoti kaip LED draiverius mikro valdiklių maitinimui 3.3 - 5V ir t.t.
drėgnomatis Apibūdinimas:
Temperatūros ir drėgmės reguliavimo funkcija
Rodoma temperatūrą ir drėgmę realiuoju laiku
Signalizacijos funkcija
Relės darbo indikacijos funkcija
Perjungimo ekrano funkcija su laipsniais Celsijaus ir Fahrenheito

Specifikacija:
Drėgmės matavimo diapazonas: 0% RH ~ 99,9% RH
Temperatūros matavimo diapazonas: -40 ℃ ~ 80 ℃
Galimybė nustatyti: drėgmė 0,1% RH, temperatūra 0,1
Matavimo tikslumas: ± 3% RH, ± 0,5%℃
Kontrolės tikslumas: 0,1% RH, ± 0,1% ℃
Atnaujinimo dažnis: 1S
Darbinė įtampa: DC arba AC 7V ~ 24V
Matavimo įėjimas: AM2301 temperatūros ir drėgmės integruotas jutiklis
Išėjimas: dviejų krypčių 10A relė
Aplinkos reikalavimai: -10 ℃ - 60 ℃, drėgmė 20% - 85%
Energijos suvartojimas: srovė ≤20ma, veikianti relė srovė ≤50ma

Nustatymai:
Paspauskite "SET" ir įeikite į nustatymo meniu. -+ pakeiskite reikšmes.
Jei neatliksite jokių pakeitimų prietaisas pereis po keleto sekundžių į darbo rėžimą.
P1 - temperatūra
P2 - temperatūra
P3 - temperatūra - korekcija
P4 - drėgmė
P5 - drėgmė
P6 - drėgmė - korekcija
P7 - C / F
SSR -Žymejimas Visa informacija apie SSR reles parsisiųsti PDF
Visi nustaymai ir charakteristikos atitinka 0424. akumuliatoriu įkvoviklis su led 5A aaaa Jei atlikote nustatymus V ir A galite prijungti apkrovą.akumuliatoriu įkvoviklis su led 5A aaaaa Darbas baigtas. Darbas baigtas
Itampos reguliatorius AC 220V 5A Panaudojimas: kintamosios srovės įtampos reguliatorius gali būti naudojamas valdant šviesos srautą (kaitrinės, halogeninės lempos), šildymo elementų temperatūrą (tenai) kitaip tariant reaktyviniai apkrovai. Elektros varikliams kurie turės kintamą apkrovą jų naudoti negalima nes nebus jokios naudos.(prie apkrovos prarandamas sukimo momentas)

Yra viena išimtis tai ventiliatorio elektros variklis.
Kad pajungti ventiliatoriaus elekrtos variklį kad jis veiktų tinkmai ir švelniai reguliuotūsi greitis reikia: paraleliai vetiliatorio varikliui prijngti reaktyvinę apkrovą. Tai gali būti kaitrinė elektros lemputė 10-15W 220V.
Problema išsprendžiama 100%
Veltiliatorio variklio apsukas galima švelniai valdyti visame diapazone nuo 0 iki 220V.
Šitas varijantas tinka nedidelio galingumo ventiliatorių valdyme.
itampos reguliatorius ventiliatorio pajungimas ventiliatoriaus pajungimas
pajungimas Valdiklis yra skirtas pagerinti taškinio suvirinimo kokybę. Jam yra reikalingos papildomos sudedamosios dalys kurios nėra komplektuojamos (pilka spalva). Jėgos transformatorius, maitinimo transformatorius, kontaktinis pedalas, taškinio suvirinimo kontaktaktai bei aparato korpusas.
Be elektronikos žinių nieko neišeis padaryti. Jei nepasitikike savo jėgomis geriau kreiptis į specialistus, kad teisingai atliktų pajungimo darbus. 220V yra pavojinga gyvybei, nepamirškite!
pajungimas Dviejų temperatūrų valdiklis ZFX-ST3012
Vartotojo vadovass
(Google vertimo versija) meniu kodai ◆ Nustatykite kairę valdymo temperatūrą
Paspauskite "SET" klaviatūros klaviatūrą ir kairiojo ekrano blykstę. Paspauskite "UP ▲" ir "Down ▼" klaviatūrą, kad nustatytumėte temperatūros diapazoną, paspauskite dešinę "UP" arba "Down" klaviatūrą (bet kurią), kad išsaugotumėte, tada išeikite.

◆ Nustatykite tinkamą valdymo temperatūrą
Paspauskite du kartus "SET" lentą ir mirksi dešinysis ekranas. Paspauskite klavišus "UP" ir "Down", kad reguliuotumėte temperatūrą, paspauskite dešinę "UP" ir "Down" lentą (bet kurią), kad išsaugotumėte, tada išeikite.

◆ Pradėti ir sustabdyti laiką
Esant budėjimo būsenai, kuriam vieną kartą paspauskite mygtuką "SET", paleiskite laiko išėjimą, ekraną pakaitomis.
Paspauskite mygtuką "SET" klaviatūra tris sekundes įveskite valdymo parametrų nustatymą.
Paspauskite klavišą ▲ arba ▼ ir pasirinkite meniu "Koreguoti". tada dar kartą paspauskite SET klaviatūrą, kad patektumėte į atitinkamą valdymo parametrų nustatymo būseną, paspauskite ▲ arba ▼ klaviatūrą, norėdami koreguoti parametrus, kuriuos reikia keisti. Paspauskite klavišą "SET", kad išeitumėte po reguliavimo arba išeikite iš uždelstos 6 sekundžių sistemos.

◆ Aušinimo ir kaitinimo režimo nustatymas
Paspauskite klavišą "SET" mažiau nei 3 sekundes, įeikite į meniu ekraną, ekrane pasirodys kodas "HC", paspauskite "set" klaviatūros parodytą darbo režimą. Paspauskite "▲" arba "▼" norėdami koreguoti parametrus. "C "Reiškia aušinimo režimą," H "reiškia šildymo režimą.

◆ Grąžinimo skirtumo funkcija;
Maksimali temperatūra buvo apribota grąžos skirtumu tarp starto ir uždarymo.
◆ Grąžinimo skirtumo nustatymas.
Paspauskite klavišą "SET" mažiau nei 3 sekundes, įveskite meniu ekraną, paspauskite mygtuką "▲" arba "▼", kad nustatytumėte kodą, kol ekrane pasirodys "D" kodas, paspauskite mygtuką "SET", kad būtų rodoma grąžos skirtumo reikšmė. Paspauskite "▲" ir "▼" klaviatūrą dar kartą, kad sureguliuotumėte parametrus.

◆ Temperatūros koregavimo funkcija
Kai yra skirtumų tarp matavimo temperatūros ir standartinės temperatūros. Mašinos matavimo vertė ir standartinė temperatūra gali koreguoti pagal temperatūros pataisą. Temperatūra po korekcijos = temperatūra prieš korekciją + korekcijos vertė (Korekcijos vertė gali būti teigiamas skaičius, neigiamas skaičius ir nulis)

◆ Temperatūros korekcijos nustatymas.
Paspauskite "SET" klaviatūrą mažiau nei 3 sekundes, įeikite į meniu ekraną, paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, kad nustatytumėte kodą, kol ekrane pasirodys "CA", paspauskite "SET" klaviatūros ekrano temperatūros pataisymo reikšmę, paspauskite "▲" ir "▼" klaviatūra dar kartą pritaikyti parametrus.

◆ Uždelsto apsaugos funkcija:
Paspauskite "SET" klaviatūrą mažiau nei 3 minutes. Įjunkite meniu ekraną. Paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, kad sureguliuotumėte kodą, kol pasirodys ekranas "PT", paspauskite "SET" klaviatūrą, rodomas apsaugos nuo vėlavimo nustatymas. Dar kartą paspauskite klaviatūrą "▲" ir "▼", kad sureguliuotumėte parametrus.

◆ "Ultra-temperature alarm function"
Jei matavimo temperatūra ≥kontrolės temperatūra + AH signalinės relės įjungimas, temperatūros reguliatorius nerimą keliantis, displėjaus ekranas pakaitomis rodomas "H" ir esama temperatūra. Tada paspauskite bet kurį klaviatūrą, kad sustabdytumėte nerimą ir išjungtumėte signalo relės išėjimą

◆ "Ultra-temperature alarm setting"
Paspauskite "SET" klaviatūrą mažiau nei 3 sekundes, įveskite meniu ekraną, paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, norėdami koreguoti kodą, kol ekrane rodoma "HS". Paspauskite "SET" klaviatūrą, rodydama nustatytą ultratemperatūrinę vertę, paspauskite " ▲ "arba" ▼ "klaviatūra, kad galėtumėte koreguoti parametrus, nustatykite" HS kaip "0", galite išjungti aliarmo funkciją.

◆ "Ultralow" temperatūros aliarmo funkcija
matavimo temperatūra
◆ Ultralow temperatūros aliarmo nustatymas
Paspauskite "SET" klaviatūrą mažiau nei 3 sekundes, įveskite meniu ekraną, paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, norėdami koreguoti kodą, kol ekrane pasirodys "LS", paspauskite "SET" klaviatūrą, parodykite nustatytą ultrali temperatūros vertę, paspauskite "▲ "Arba" ▼ "klaviatūra, norėdami koreguoti parametrus. Nustatykite" LS "kaip" 0 ", galite išjungti aliarmo funkciją.

◆ Rodiklio šviesos įvedimo būklė.
Žalia - tai darbo indikatoriaus lemputė, žalias šviesos ilgas ryškus reiškia aušinimo ar šildymo būklę. Raudonos spalvos šviesos spinduliavimas reiškia, kad vėluojama paleisti, o tai - nustatymo funkcija. Nustatytos būklės šviesos šviesos yra ilgos ir ryškios.
Paspauskite mygtuką "SET" 3 sekundes įveskite sistemos aukšto rango meniu nustatymą. Paspaudę "▲" arba "▼", paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, kad pasirinktumėte meniu, kurį reikia sureguliuoti. Tada paspauskite mygtuką "SET" reguliatoriaus parametrų nustatymas, paspauskite "▲" arba "▼" klaviatūrą, kad galėtumėte keisti valdiklio parametrus, kuriuos reikia keisti, Išjunkite paspausdami "SET" klaviatūrą po reguliavimo. Temperatūros reguliatorius paleidžiamas automatiškai.

◆ Trikdžių rodymas.
Kai jutiklis atsijungia, ekrane parodomas "LLL"
Kai jutiklis nustato temperatūrą žemiau matavimo diapazono, ekrane rodoma EEĮ "
Kai jutiklis nustatė aukštesnę temperatūrą nei matavimo diapazonas, ekrane rodomas "HHH"

◆ Įspėjimas
Prijunkite prie tinkamos darbo įtampos, mašina reguliariai dirba ± 10% standartinės įtampos diapazone. Nejunkite jutiklio ir maitinimo laidų laidų lygiagrečiai.

Dėmesio!
220V įtampa yra pavojinga gyvybei. Patariame kreiptis į specislitą pagalbos atliekant pajungimo ir nustatymo darbus.
menesinis dozatorius Dozavimas nuo 220V signalo Dozavimas nuo 12V signaloPajungimo schemose matome, kaip teisingai paleisti siurbliuką kad dozuoti į kitas meždiagas, tirpalą ar reikamą produktą.
Procese bus reikalingos skysčio matavimo priemonė kad nustatyti tiklsių siurbliuko darbą. Tai turėtų būti stiklainis ir graminės tikslios svarstyklės.
Pvz: jums reika kad būtų duozuojama 2gr tirpalo vieną kartą paroje.
Kas bus reikalinga?
Bus reikalingas mėnesinis laikmatis, maitinimo šaltinis 12V, minutinis laikmatis, variklio greičio reguliatorius ir pats siubliukas.
Sujungiame pagal pridėtą pirmą pajungimo schemą.
Nustatome mėnesinį laikmatį kad jis duotų signalą 220V max 5 minutes į parą. Prijungiame maitinimo šaltinį ir patikriname ar taip iš tiesų jis veikia.
Jei viskas gerai, prie maitinimo šaltinio prijungiame minutinį laikmatį. 0197 (skaityti aprašymą) nustatykite P-3 rėžimą užlaikymą 2-3 sekundes, įjungimą 5 sekundes. Patikrinkite ar viskas teisingai veikia. Jei viskas gerai, prijungiate greičio reguliatorių ir nustatote 50% sukimosi greičio. Prijungiate siurbliuką. Dabar jau reikia siubliuką užpildyti paprastu vandeliu ir paruošti jį dozavimui. Paleidžiate sistemą.
Gauti rezultatai manau nebus tinkami ir reikės suderinti minutinį laikmatį ir greičio reguliatorių.
Padarote pirmą dozavimą ir jį pasveriate. Jei dozė yra per maža galite padidinti laikmatyje suveikimo laiką, jei per didelė reikia sumažinti laikmatyje laiką. Kada jūs pasieksite beveik gerus rezultatus, bet netikslius sutikslinti reikiamą kiekį tirpalo jūs galėsite pasiekti reguliuodami pačio siurbliuko sukimosi greitį (nedarykite kad jis suktūsi labai lėtai- gali būti netikslumai).
Dozavimo prietaisą galite naudoti akvariumų priežiūroje ar kitoje vietoje kur reikia automatiškai įterpti į vandenį ar kitą skystį reikiamo tirpalo nustatytą dozę. Taip pat galimi ir kiti pajungimo būdai: kai signalas 220V ar turite 12V.
RF termoreguliatorius -termostatas 220v 3600WRF termoreguliatorius -termostatas 220v 3600W,

Prijunkite termoreguliatorių prie lizdo 220V. LED indikatorius jame mirksi 30 sekundžių. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas yra arti prijungto prijungimo proceso, nesuteikiant jokių blokavimo tarp lizdo ir nuotolinio valdymo pulto. Per 30 sekundžių uždėkite nuotolinio valdymo pultą prie lizdo, kuris nuolat kalbės kol susiriš su reguliatoriumi per kelias sekundes sėkmingai sustabdysite mirksėjimą, ir sistema bus pasiruošusi tolimesniems veiksmams. Sudėkite baterijas (du vienetai AAA)ir pamatysite nustatymo meniu.

1. Sistemos nustatymas
Šildymas (ugnelė) / Šaldymas (snaigė) piktograma spindi. Paspauskite - / + kartu, kad pasirinktumėte norimą režimą. Patvirtinkite arba palaukite 10 sekundžių, kad patvirtintumėte arba tęstumėte nustatymą.

2. Nustatykite C arba F laipsniais. Mygtukų pagalba -/+

3. Termostato nustatymas
Paspauskite - arba + pakeisti tikslinę temperatūrą. Nustatykite norimą tempą iki 25 Celsijus laipsnio vėsioje būsenoje.
a) tempas automatiškai prisitaikys prie tikslo - + 1C laipsnis
b) mūsų atveju aušintuvas bus įjungtas virš 26C laipsnių
ir išjungė žemiau 24C laipsnių (atvirkščiai šilumos režimu)

4. Rankinis režimas
Kad būtų galima įjungti nepriklausomai nuo nustatymų. Paspauskite 3 sekundes - / + įsijungia į rankinį režimą. Paspauskite - / + mygtukus, kad pakeistumėte jungiklio būseną

5. Iš naujo nustatykite sistemą
Valdymo sąsajoje 5 sekundes palaikykite nuspaudę - / +, kad sistema būtų iš naujo nustatyta. Įvyks sistemos perkrovimas. Eikite į sistemos nustatymo skyrių ir užprogramuokite naujus nustatymus. Arba išimkite iš pulto elementus palaukite keleta sekundžių ir vėl juos sudėkite. Eikite į sistemos nustatymo skyrių ir užprogramuokite naujus nustatymus.

6.Dėl energijos taupymo yra funkcija kuri atjungia rodmenų ekrana po užstatymų. Norint jį pažiūrėti reikia paspausti -arba +
Ličio baterijos apsaugos plokštėje naudojama integruota intelektuali ličio baterijos apsaugos plokštė, kurios našumas yra geresnis nei apsauginė plokštė, sudaryta iš atskirų lustų. Galima užpildyti 3/4/5 styginių polimerų ličio bateriją, trijų elementų ličio bateriją, ličio geležies fosfatą, ličio kobalto oksidą, ličio mangano oksido akumuliatoriaus įkrovimo ir iškrovimo apsaugą, virš srovės, trumpojo jungimo, virš temperatūros apsaugos ir išlyginimo funkciją. Ji priima 4 milijonų itin mažos vidinės varžos MOS vamzdį, kuris turi mažą vidinę varžą ir didelį efektyvumą. Jis tinka baterijų paketams įvairiose srityse, pvz., Inverteriuose, nuolatinės srovės varikliuose, elektros įrankiuose ir saulės gatvių šviestuvuose. Apsauginė plokštė turi šilumos aušintuvą ir tiekimo liniją. Galima naudoti su 3S, 4S, 5S reikalingi jai nustatymai. Orginaliai yra paruošta naudoti su 5S

1. Pasirinkite tinkamą apsauginę plokštę pagal faktinį akumuliatoriaus tipą ir serijos jungtį. Skirtingo serijos numerio apsaugos plokštė negali būti naudojama visuotinai. Apsauginė plokštė gali perjungti akumuliatoriaus serijos numerį perjungikliu. Išsamesnės informacijos ieškokite parametrų reguliavimo paaiškinimo paveikslėlyje.
2. Prieš įrengiant apsauginę plokštę, baterija turi būti gerai suderinta, o senosios ir naujos baterijos negali būti sumaišytos.
3. Prieš laidą išimkite kabelį ir prijunkite visus laidus, tada patikrinkite, ar laidai yra teisingi, prieš prijungdami kabelį. Elektros instaliacijos metu valdymo jungties schema palaipsniui prijungiama prie neigiamo akumuliatoriaus poliaus. Jei naudojate storą liniją, pasirinkite tinkamą kvadratinę vielą pagal faktinę apkrovos srovės vertę.
4. Kai darbinė srovė yra per didelė, prašome pridėti alavo prie apsauginės plokštės priekinės ir užpakalinės dalies arba sutvirtinti vario laidą, kad padidintumėte grandinės plokštės perteklių. Priešingu atveju, dėl pernelyg didelės srovės, grandinės plokštėje esanti vario oda bus srovė. Oda arba sudeginta.
5, reikia temperatūros apsaugos funkciją, jums reikia pridėti 10K NTC rezistorius (žr. Aprašymą). Gamyklinis numatytasis parametras nėra temperatūros apsaugos rezistorius.
6. Ši apsaugos plokštė apsaugo nuo pernelyg didelės papildomos delsos. Jei apkrovos momentinė paleidimo srovė yra labai didelė ir dėl to netinkamai apsaugota, galite pasirinkti antrinę pernelyg didelę apsaugą, kad sumažintumėte klaidingą apsaugą.
baterijos įkroviklis balancyras - apsauga BMS 18650 5S 50ABMS 5S 50A hBMS 5S 50A fBMS 5S 50A g
Google vertimas.
Atsiprašome už galimas klaidas ir frazuotes.
Siūlomas greičio reguliatorius tinka visiems ventiliaroriams kuriuos mes parduodame. ventiliatoriu pavyzdziai Reguliatorio pagalba jūs galite nustatyti pageidaujamą oro spaudimo srautą. ventiliatoriaus įtampos ir greičio reguliatorius Juos galima naudoti radiatorių, lempų aušinimui. Taip pat juos naudoja rūkyklų dumų gereratoriams reguliuoti dūmų kiekį. ventiliatorius rukyklai Reguliatoriaus pagalba švelniai galima reguliuoti ventiliatorio sukius nuo 0 iki 100% Vienas iš pliusų yra tai, kad galima sureguliuoti maitinimo įtampą nesvarbu kokia yra ventiliatoriaus vardinė įtampa. Ventiliatorius gali būti 24V, 12V, 5V.Įėjimo įtampa nuo 30 ik i5V išėjimo reguliuojama nuo 32 iki 1,5V Srovė negali viršyti 3A. Suderinimas Prijungiame DC maitinimo šaltinį:
1. Rankenėlę atsukame į dešinę pusę.
2. Prie išėjimo prijungiame Voltmetrą ir derinamaja varža išstatome ribinę ventilatorio įtampą.
Jungiame ventiliatorių ir išbandome.
7S---16S 50A BMS galima naudoti nuo 6celių iki 16celių. Tiesiog pagal poreikius. Kiek celių pajungsite taip ir bus. Reikia atkreipti dėmesį į celių pajungimą. Išanalizuosime 13selių. 7S---16S 50A cd 7S---16S 50A cde Foto matosi kuriuos išėjimus reikia užtrumpinti. Analogiškai jei jungsite mažiau ar daugiau celių.
MH1210W Kodų reikšmės:

HC - Šildymas "H"/šaldymas "C"
CA - Temperatūros kalibravimas
PU- Delsos nustatymas
HA- Aukščiausia temperatūra
LA - Žemiausia temperatūra
CP - Histerizės nustatymas

Instrukcija:

3 sekundes paspauskite mygtuką S, kad patektumėte į programos meniu kodo režimą, kuriame rodomas kodas HC. Paspauskite mygtuką △ arba ▽, jei norite pereiti per HC-CP-LA-PU-CA parametrus. Norėdami įvesti kodą, paspauskite mygtuką S, paspauskite mygtuką △ arba to, kad pakeistumėte norimą vertę, ir paspauskite SET, kad išsaugotumėte ir išeitumėte. . Valdymo temperatūros nustatymas: Trumpai paspauskite mygtuką S (ne ilgiau kaip 2 sekundes), kad būtų parodyta gamyklos numatytoji valdymo temperatūra. Paspauskite mygtuką △ arba ▽, norėdami pakeisti reikšmę, kad išsaugotumėte automatiškai. (Norėdami greitai sureguliuoti vertę, 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką △ arba ▽).

Šildymo valdymas:

Pavyzdžiui, kai temperatūros kontrolės metodas (kodas HC) yra nustatytas kaip H, nustatyta valdymo temperatūros vertė yra 28 ° C, o temperatūros skirtumas yra 2 ° C. Kai aplinkos temperatūros vertė ≥ nustatytą temperatūros vertę (28 ° C). ), relė atidaroma ir uždaroma išėjimo apkrova; kai aplinkos temperatūros reikšmė ≤ nustatytą temperatūros vertę (28 ° C) - nustatoma grįžtamoji temperatūra (2 ° C) ir nustatomas „uždelsimas“ Pasibaigus paleidimo laikui, relė traukiasi aukštyn, kad būtų pradėta išėjimo apkrova; (jei delsimo funkcija nereikalinga, delsos paleidimą (kodas PU) galima nustatyti į 0).

Aušinimo režimas:

Pavyzdžiui, kai temperatūros reguliavimo metodas (kodas HC) yra nustatytas C, nustatyta kontrolinės temperatūros vertė yra 28 ° C, o temperatūros skirtumas yra 2 ° C. Kai aplinkos temperatūros vertė ≤ nustatytą temperatūros vertę (28 ° C). , relė atidaroma ir uždaroma išėjimo apkrova; kai aplinkos temperatūros reikšmė ≥ nustatyta temperatūros reikšmė (28 ° C) + histerezės temperatūra (2 ° C) ir nustatoma „uždelsimo pradžia“. Po tam laiko relė išsiurbiama ir pradedama išėjimo apkrova: (Rekomenduojama, kad: numatytasis kompresoriaus apsaugos laikas yra vėlavimo pradžios laikas. Jei nereikia atidėti, kodas (PU) nustatomas į 0)

Pastaba: jei minimali LA žemiausia riba ir HA viršutinė riba nekontroliuojami temperatūros parametrai, jei jie pasikeičia, sumažinkite valdymo temperatūros diapazoną

Maitinimo mygtuko instrukcijos:

1. Norėdami išjungti įrenginį, ilgą laiką 5 sekundes spauskite įjungimo mygtuką, trumpam paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte
2. Temperatūros nustatymo ir režimo nustatymo sąsajoje trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad greitai išsaugotumėte nustatymus ir išeitumėte iš nustatymo sąsajos.
Atkurkite gamyklinę numatytąją vertę: 5 sekundes paspaudę mygtuką „▲“, visi vartotojo nustatyti parametrai bus atstatyti į gamyklines numatytąsias vertes.
Parametro užraktas: 3 sekundes spauskite mygtuką ▼, kad blykstelėtų „0FF“ ir parodytų, kad vartotojas nustatė užrakto parametrą. Tokiu būdu ta pati operacija blyksteli „ON“, kad parodytų, kad vartotojas nustatė parametrų užrakto atleidimą. (Vartotojas gali peržiūrėti ir negali modifikuoti tik po to, kai užrakinamas parametras, tačiau kontrolės laipsnio nustatymas vis dar galioja)

Gedimo raginimas:

Kai jutiklis yra trumpai sujungtas arba kai aplinkos temperatūra nustatoma virš viršutinės 120 laipsnių temperatūros ribos, mirksėjimas rodo, kad HHH gerai uždaro išėjimo apkrovą. Kai jutiklis yra atidarytas arba nustato, kad aplinkos temperatūra yra žemesnė už žemutinę -40 laipsnių temperatūros ribą, LLL mirksi ir išėjimo apkrova išjungiama.

Atsargumas:

1. Norint išvengti aukšto dažnio trikdžių, jutimo laiko linija montavimo metu negali būti siejama su maitinimo linija ir neigiamos įtampos įrangos linija, todėl reikalinga atskira instaliacija.
2. Maitinimo šaltinis ir pagrindinis kompiuteris nurodo įtampos priežastį, o vardinės įtampos vertės nuokrypis yra ne didesnis kaip 1% 0%. Diegimo metu jutiklis, maitinimo linija ir apkrovos išėjimo sąsaja yra griežtai atskirti.
3. Pagrindinio termostato bloko negalima montuoti ten, kur lengvai pasiekia lašinamas vanduo, seni žmonės ir vaikai.
4. Po laidų patikrinkite, ar linija yra tinkama, ir tada įjunkite energiją, kad netyčia nesudegtumėte temperatūros reguliatorius ir neapkrautumėte įrangos. Įdiegę uždenkite apsauginę dangą.

Įsitikinkite, kad paties krovinio darbinė įtampa ir termostato pažymėta įtampa yra ta pati įtampos vertė, montuojant laidus, kitaip jūs negalite prisijungti pagal šį paveikslą.