DUK

termoreguliatorius 6 skaiciu 12V 10A a

Prietaisas yra modulinė sistema, kuris nėra izoliuotas nuo aplinkos ir yra skirtas patalpinti montavimo dėžutėje. Modulinė dalis yra naudojama automatikoje šildymo, šaldymo srityse.
Draudžiama prietaisą dėti ant medžiagų. laidžių elektros srovei!
Maitinimo šaltinis DC turi būti pastovios stabilizuotos srovės 11-13,5V
Maksimalus galingumas 250V 10A

Termoreguliatorius gali veikti tiek šildymo, tiek šaldymo režime.
Įjungiame prietaisą į DC maitinimo šaltinį.
Esama temp. parodys aplinkos temperatūrą realiu laiku.

Nustatome šildymo režimą:
1.Nustatome žemiausią norimą temperatūrą, prie kurios bus paleistas šildymo prietaisas, tarkim 24 laipsniai.
2.Nustatome aukščiausią temperatūrą, prie kurios šildymas bus išjungtas, tarkim 26 laipsniai.

Kaip veikia termoreguliatorius:
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 24 laipsniai, jis įjungia relę, relės kontaktai užsidaro, tai signalizuoja raudonas šviesos diodas.
Kai temperatūra pasiekia 26 laipsnius ( „Esama temp.“ vidurinis indikatorius), raudonas diodas išsijungia, užsidega žalias šviesos diodas - tai signalizuoja, jog relės kontaktai atsidarė ir srovė per relę neteka. Jei temperatūra bus virš 26 laipsnių ir aukštesnė, termo- reguliatorius bus budėjimo režime, kol temperatūra nukris iki 24 laipsnių. Po to procesas kartosis jau aprašyta tvarka.

Nustatome šaldymo režimą:
1.Nustatome žemiausią norimą temperatūrą, prie kurios bus paleistas šaldymo prietaisas, tarkim 26 laipsniai.
2.Nustatome aukščiausią temperatūrą, prie kurios šaldymas bus išjungtas, tarkim 24 laipsniai.

Kaip veikia termoreguliatorius:
Jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 26 laipsniai, jis įjungia relę, relės kontaktai užsidaro, tai signalizuoja raudonas šviesos diodas.
Kai temperatūra pasiekia 24 laipsnius ( „Esama temp.“ vidurinis indikatorius), raudonas diodas išsijungia, užsidega žalias šviesos diodas - tai signalizuoja, jog relės kontaktai atsidarė ir srovė per relę neteka. Jei temperatūra bus žemesnė nei 24 laipsniai, termo- reguliatorius bus budėjimo režime kol temperatūra pakils iki 26 laipsnių. Po to procesas kartosis jau aprašyta tvarka.
Prietaiso pajungimo darbus turi atlikti specialistas, kuris turi elektroniko montuotojo sertifikatą ir turi toje srityje darbo patirties, bei yra susipažinęs su darbų saugos reikalavimais. Prietaisas gali būti jungiamas į 240V grandines - tai yra pavojinga gyvybei.
Prietaisas priklausomai kokioje aplinkoje bus, turi būti montuojamas į skydelį, kuris atitinka reikiamos IP klasės reikalavimą.
Temperatūrų skirtumo valdiklis a Fukcijos 1V.OSE
Didelio tikslumo skaitmeninio ekrano pažangios temperatūros reguliatorius, dažniausiai naudojamas karšto vandens cirkuliacijai, grįžtamojo vandens valdymo sistemai, vandens temperatūros suvienodinimui.
1. Du darbo rėžimai
2. Temperatūros jutiklis DS18B20 (1-metras)
3. Temperatūros nustatymai, parodymai, tikslumas 0,1°C
4. Darbinės temperatūra -45°C +125°C
5. Relinis išėjimas 10A 250V, garsinis ir LED indikatorius

Darbo aprašymas
Du šio produkto integravimo darbo režimai: vienpusis darbo režimas ir dvipusis darbo režimas. Vienpusis veikimo režimas: kai DS-A temperatūra, atėmus DS-B temperatūrą yra didesnė už nustatytą temperatūros skirtumą, veikiant relei A, galite paleisti su reline įranga susijusią įrangą. Kai temperatūros skirtumas yra mažesnis už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumo relė A yra atjungta ir su juo susijusi įranga nustoja veikti. DS-B yra didesnis nei DS-A, relė neveikia.
Dviejų krypčių darbo režimas: kai absoliuti dviejų jutiklių temperatūros skirtumo vertė yra didesnė už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumą, veikiant relay A, galite paleisti su reline įranga susijusią įrangą. Kai temperatūros skirtumas yra mažesnis už iš anksto nustatytą temperatūros skirtumo grąžos skirtumą, relė A yra atjungta ir su juo susijusi įranga nustoja veikti.

Paleidimo procesas
Sujungus visus elementus prie valdiklio, jutiklius, siurblį (jis valdosi per relinį išeima A kurio galia max.10A) nuo 12 - 250V. Prijunkite valdiklio maitinimo šaltinį kuris gali būti nuo 5-24V pastovios srovės (DC) ir galite įjungti maitinmą ON.
Įjungus miksi geltonas diodas ir valdiklis parodo nustatytos temperatūros skirtumą.
Po keleto sekundžių valdilis nustaito jutiklius ir pradeda rodyti jų temperatūrą. Parodymai jutiklių keičiasi kas 1sek. Indikatorius rodo A jutiklio C dižioji (19,2C) mirksi raudomas diodas, B jutiklio c mažoji (19,2c) mirksi žalias diodas.
SET – nustatymų meniu
Paspauskite mygtuką vieną kartą SET
Pamatysite iš anksto nustatytą temperatūros skirtumą, geltonas šviesos diodas mirksi 3 kartus (MODE). Jei nieko nekeisite per 5sek. jis sugryž į darbo rėžimą. Reikšmes galite pakeisti T++T—-. Gamintojas rekomenduoja ne daugiau 7,1C , čia pagal poreikius.
Paspauskite du kartus SET
Pateksite į H nustatymą. Tai yra likutinė reikšmė tarp temperatūros skirtumų atjungimo metu. H-00 = 2°C laipsniai skirtumas, skirtumą galima mažinti pagal poreikius. Gamintojas rekomenduoja ne daugiau 1,2.
Paspauskite tris kartus SET
Indikatorius parodys PP- 1 – jau aprašytą darbo procesą ir nustatymus tai yra vienpusis darbo rėzimas. Paspaudę T++ pateksite į dvipusį darbo rėzimą indikatorius rodys PP-2.
PP-2 tai rėžimas kai visada yra sulyginama jutiklių temperatūra. Nepriklausomai nuo vandens temperatūros. Šis rėžimas gali būti panaudojamas suvienodinti temperatūras tarp talpų arba talpoje suvienodinti temperatūrą tarp vandens lygių. Veikianti relė turi garsinį signalą ir suveikimo šviesos indikatorių. Neatliekant jokių veiksmų iš betkurio menių punkto automatiškai sugrįžta į jau anksčiau nustatytą darbo rėžimą.
Atjungus nuo maitinimo šaltinio visi nustatymai išlieka atmintyje ir vėl prijungus maitinimo šaltinį valdiklis pradeda dirbti ankstesniais nustatymais.

Pastaba: prietaise yra numatyta daugiau valdymo funkcijų ir yra daugiau elementų kurie yra skirti funkcijų išplėtimui. Šiame prietaise veikia tik kanalas A kuris turi jam reikalingus elementus ir užduotus logoritmus bej jų nustatymus
Temperatūrų skirtumo valdiklis
Aprasymas Eksploatacijos vadovas:

Temperatūros jutiklį prijungti prie gnybtų pažymėtų "5.6", maitinimą prijungti prie gnybtų "3,4", apkrova prijungti prie "1,2".
"On-OF" mygtukas yra maitinimo jungiklis.
Norėdami nustatyti temperatūrą, trumpai paspauskite mygtuką "S"-(nustatyti). " Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, naudokite mygtukus, pažymėtus "rodyklėmis".
Norėdami pakeisti termostato veikimo režimus, paspauskite mygtuką "S"-nustatyti ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Ekrane pasirodo "HC". Norėdami pakeisti darbo režimą iš šildytuvo "H" į aušintuvą"C" ir atvirkščiai, trumpai paspauskite "S"-nustatyti, tada naudokite rodyklių mygtukus, kad pakeistumėte į reikiamą režimą.

Norėdami pereiti į kitus režimų nustatymua, po to, kai pasirodys"HC", paspauskite "žemyn" rodyklę.
HC - "Šildymas" arba "Aušinimas" režimas
AT - nustatykite laiką (minutėmis), per kurį relė išsijungs, jei 0 - režimas išjungtas
CA - temperatūros korekcija ± 10 ° C temperatūroje
PU - atsako uždelsimo laikas nuo 0 iki 90 min.
HS - maksimalios temperatūros ribos riba
LS - minimalios temperatūros ribos apribojimas
d - histerezė nuo 0,1 iki 30 ° C (temperatūra tarp įjungimo ir išjungimo)

Pajungimas nustatytmai video

Specifikacija:
Darbinė įtampa: AC 90 / 250V, 50 / 60Hz
Galia: 220 V 10A
Matavimo diapazonas: nuo -50 iki 110 ° C
Matavimo tikslumas: 0,3 ° C
Darbinė prietaiso temperatūra: nuo -20 iki 70 ° C
Bendrieji matmenys - 75 x 35 x 85 mm
Laikmatis - taimeris 0 - 999 minutes Darbas režimo pasirinkimas: po maitinimo įjungimo, pasirinkite laikmačio darbo rėžimą kuri sudaro 4 meniu punktai P- 1, P- 2, P- 3 ir P-4. Paspauskite K1 ir laikykite prispaustą iki 2 sekundžių kol pateksite į meniu nustatymą P- 1, jei dar kartą paspausite K1 pateksite į P-2 ir t.t.

P-1 darbo režimas:
Laikmačio paleidimas S myktuko pagalba.
Atjunkite vartotoją, dabar galite nustatyti relės laiką t, spustelėkite K2, LED indikatorius pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, triženklę reikšmę nuo 0 iki 9 galite pakeisti tik į didžąją pusę nuo 0 iki reikiamos. Spustelėkite K2 dviženklis skaitmuo LED indikatoriuje pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, dviženklio skaitmens pakeitimas, spauskite K2 vienženklis skaičius LED indikatoriuje pradeda mirksėti, tada paspauskite K3, vienaženklio skaičiaus kaita, pakeiskite reikšmes į reikiamą reikšmę. Trumpai paspauskite K2. LED indikatorius nemirksi, o po to paspauskite K3, perkelkite kablelį, 0-999, minutes, nuo 0 - 99,9 sekundės ir jų dalys, 0-999 sekundžių. Laiko nustatymas yra užbaigtas ir trumpai paspauskite K1, Patikrinkite ar teisingai nustatėtę taimerį paspauskite taimerio paleidimo signalinį myktuką S. Užsidegs mėlynas LED tai reiškia kad relė suveikė ir nustatytas laikas skaičiuojasi į 0. Pasiekęs 0 užges mėlynas LED ir atsijugs relė. Taimeris rodys nustatytą laiką, paspaudus S procesas kartosis. Jei nustatytmas netinka, yra neteisingas, paspauskite K1 ir laikykite prispaustą iki 2 sekundžių ir pateksite į rėžimo nustatymą P- 1 ir jau aprašyta tvarka pakeiskite nustatymus P- 1.

P-2 darbo režimas:
1. Laikmačio paleidimas su užlaikymu X, viekimu Y nuo signalinio S mygtuko.
2. Laikmačio paleidimas su užlaikymu X, veikimu Y nuo maitinimo šaltinio prijungimo.
Visi laikai nustatomi kaip aprašyta P-1 skirtumas tik toks kad nustačius uždelsimo X laiką persijungia relė ir toliau nustatomas Y laikas.
Norint laikmatį paleisti nuo S myktuko reikia suvedus abu laikus trumpai paspausti K1
Norint kad laikmatį veiktų nuo maitinimo šaltinio pajungimo momento reikia iš naujo įeiti į P-2 meniu ir trumpai pastausti K2 . Bet tai nereiškia kad jis nebeveiks nuo mygtuko S. Šiuo mentu jis veiks ir nuo S ir nuo maitinimo prijungimo.

P-3 darbo rėžimas:
Tai be komandinis laikmačio veikimas kuris priklauso nuo laiko, X 0-999 min. ir Y 0-999 minučių, kaitos.
Tai begalis darbo rėžimas užduotu X , Y laiku įjungimas ir išjungimas. Prijungus maitinimo šaltinį jis automatiškai kartos užduotus laikus iki begalybės kol bus atjunktas maitinimo šaltinis. Laiko nustatymai yra kaip ir P-2

P-4 Darbo režimas:
Laikmačio paleidimas S myktuku, komandos užlaikymas. Laiko nustaymas toks pat kaip ir P-1.
Prijungkite laikmatį prie maitinimo šaltinio. Įeikite į P-4 meniu punktą ir nustatykite laiko reikšme.
Tai bus tas laikas kurį veiks laikmatis po S komandos praradimo.
Paspaudus S myktuką įsijungs laikmačio relė, ir kai atleisite paspaustą myktuką S laikmatis pradės skaičiuoti link 0 nustatytą laiką. Po to išsijunks.

H 801WiFi RGB +WW+CW valdiklis H801 Wi-Fi Gamintojo instrukcija
(Gamintojo instrukcija - Google vertimas)

RGBW LED juostelės šviesos Wi-Fi "valdiklis Dimmer (" Android WLAN valdymas) 1 Uosto valdymas 200 Šviesos išvestis 5 Maršrutai PWM duomenų
RGBW LED dimeris APK parsisiuntimo nuorodą
http://drive.google.com/open?id=0B1gzqyV6hfOgSTV1cERBUndCU28
Arba tiesiogiai nuskaityti žemiau esantį QR kodą atsisiųsti ir įdiegti APK jums Android prietaisus:
QR kodas 1. Įvadas
H801 Wi-Fi "bendrauja su" Android "mobiliųjų telefonų per WiFi pasiekti tamsos funkciją. Maršrutizatorius gali būti nustatytas kaip prieigos taškas, galite prijungti savo telefoną telefoną ir H801 WiFi to paties maršrutizatoriaus. Kai telefonas ir H801WiFi yra prijungti prie to paties maršrutizatoriaus, taip pat galite nustatyti H801WiFi kaip bevielio ryšio prieigos tašką, kad kitas H801WiFi gali prisijungti prie jo, šiuo būdu, išsėtinė H801WiFi galima prijungti bevieliu pratęsti kontrolės atstumą ir padidinti skaičių kontrolieriai.

2. Veiklos
(1). Prijunkite ir kontroliuoti RGB šviestuvai lengvai "LED Dimmer".
(2). Išėjimo RGBWW, 5 maršrutai PWM duomenys.
(3). Atnaujinti dažnis 500Hz.
(4). Pagalba 802.11 b / g / n,.
(5). Greitas duomenų perdavimas, atsakas jautri.
(6). H801WiFi gali būti kontroliuojamas atskirai.
(7). H801WiFi galima contolled iki kelių telefonams vienu metu.
(8). Įmontuojama dešimtys apšvietimo efektai.

3. Operacija Instrukcija
Prijunkite telefoną prie H801WiFi

prijunkite wifi 1 žingsnis:
Galia ant H801 WiFi, įdiekite "LED Dimmer" ir sukurti šaukinį.
Duplicate LED Dimmer.apk į telefoną ir spustelėkite įdiegti, ilgai paspauskite piktogramą ir vilkite jį į pradinį ekraną.

3 2 žingsnis:
Įjunkite "Wi-Fi
Jėgos, H801 WiFi,

4 Spustelėkite telefono išskleidžiamąjį meniu, spustelėkite parametrai, įjunkite WLAN, tada pasirinkite ir spauskite "HCX _ ******", slaptažodis yra "88.888.888", įveskite slaptažodį ir spustelėkite Prisijungti.

5 6 Pop-up piktograma rodo, WiFi prijungti.

7 3 žingsnis:
Paleisti LED Dimmer
Spauskite LED dimeris, pasirodo, kad šią operaciją sąsają, skaidrę ant spalvų rato, šviesa būti pakeistas su spalva pakeisti. Spustelėkite viduryje mygtuką, žibintai bus išjungti.

8 Spustelėkite poveikis pasirinkimo dialogą, yra daug poveikis renkantis.

11 Spauskite meniu - Spalva Strypas nustatyti kiekvienos spalvos ir žaisti greičiu ryškumą.

12 4 žingsnis:
Prijunkite prie maršrutizatoriaus

13 Jei reikia savo telefoną valdyti šviesas ir naršyti tuo pačiu metu internete, turite prisijungti H801WIFI prie maršrutizatoriaus. Prašome laikytis procedūrų:
(1). Įdiekite LEDDimmer.apk ir įjunkite WIFI.
(2). Spustelėkite menu-- "maršrutizatorius", spustelėkite "WLAN AP", pasirinkti tinkamą maršrutizatorių, ir įveskite slaptažodį, tada spustelėkite "ryšio". Visi H801WIFI, kad gali bendrauti su telefonu buvo prijungtas prie išorinio. Prijunkite savo telefoną prie maršrutizatoriaus per po ryšį, jūsų telefonas gali tiek naršyti internete ir kontrolės H801WIFI.

14
RF(radio bangų) 12V 18A VALDIKLIS, pultelis su liečiamu spalvų ratuku 5 mygtukų

RGB valdiklis RF su pulteliu liečiamu ratuku 5 mygtukų 12V 18A f Nenaudokite elementų kurie turi galimybę išbėgti, tuo galite sugadinti prietaisą.
RGB CCT Mi-Light pultelis Dedant maitinimo elementus rankomis nelieskite valdymo mygtukų ir spalvų ratuko. Liesdami galite sugadinti valdiklio jautrumą.

Pultelis turi galimybę būti pririštas prie keleto valdiklių. Po elementų sudėjimo į pultelį 3 skundes neatlikite jokių veiksmų, kad neatrištumėte jį nuo valdiklio
Jei jūsų sistema turi papildomą atjungimą nuo elektros tinklo 220V, tai galioja ta pati taisyklė, pulteliu galima naudotis ne anksčiau kaip po 3 sekundžių kai sistemą prijungėte prie elektros tinklo 220V. Prie vieno pultelio jei yra būtinybė galima pririšti keleta valdiklių, rekomenduojama iki keturių.

Pultelio pririšimas prie valdiklio:
Turi būti viskas pilnai pajungta LED juosta, valdiklis, LED transformatorius ir įjungtas į elektos tinklą
1. Atjungti maitinimo įtampą ( transformatorių iš tinklo) palaukti 20 sekundžių.
2. Įjungti valdiklio maitinimą ir laike 3 skundžių paspausti ir palaikyti ,juodą saulutę‘ pultelyje (šviesos reguliatorio mygtuką)
3. Led juosta turi 3 kartus sumirksėti, tai rodo kad valdiklis saveikauja su pulteliu.

Pultelio atrišimas nuo valdiklio:
Turi būti viskas pilnai pajungta LED juosta, valdiklis, LED transformatorius ir įjungtas į elektos tinklą.
1. Atjungti maitinimo įtampą ( transformatorių iš tinklo) palaukti 20 sekundžių.
2. Įjungti valdiklio maitinimą ir laike 3 skundžių paspausti ‚juodą saulutę‘ pultelyje 5 kartus (šviesos reguliatorio mygtuką)
3. Led juosta turi 7 kartus sumirksėti, tai rodo kad valdiklio valdymas atjunktas nuo pultelio.
Jei pradės blogai veikti spalvų ratukas – tai ženklas kad reikia pakeisti elementus pultelyje.
Termostatas mini 12V W1209 temperatūros valdymo jungiklis-termo reguliatorius
(PDF orginalas)

"W1209" yra neįtikėtinai pigus, tačiau itin funkcionalus termostato valdiklis. Su šiuo moduliu Jūs galite protingai valdyti elektros energiją daugeliui elektros prietaisų, priklausomai nuo temperatūros jutikliu yra naudojamas aukšto tikslumo NTC temperatūros jutiklis. Nors šis modulis turi įterptasis mikrovaldiklis nereikalauja programavimo žinių. 3 taktiniai jungikliai leidžia įvairių parametrų konfigūravimas, įskaitant paleidimo ir išjungimo temperatūras. Rele perjunkite iki maksimalios 240V kintamosios srovės esant 5A arba 14V DC 10A. Dabartinė temperatūra rodoma laipsnių ckalėje per savo 3 skaitmenų septynių segmentų ekraną ir dabartinę relės būklę rodo LED.

SPECIFIKACIJA:
Temperatūros valdymo diapazonas: -50 ~ 110 ° C Rezoliucija nuo -9,9 iki 99,9: 0,1 ° C Rezoliucija visomis kitomis temperatūromis: 1 ° C Matavimo tikslumas: 0,1 C Kontrolės tikslumas: 0,1 ° C Atnaujinimo dažnis: 0,5 sekundės Įvesties galia (DC): 12V Matavimo įėjimai: NTC (10K 0,5%) Atsparus vandeniui jutiklis: 0,5 M Išėjimas: 1 kanalo relės išėjimas, talpa: 10A Energijos sąnaudos Statinis srovė: <= 35mA Dabartinis: <= 65mA Aplinkos reikalavimai Temperatūra: -10 ~ 60 ° C Drėgmė: 20-85% Matmenys 48 mm x 40 mm x 14 mm

Nustatymo diagrama:
Ilgai paspauskite "SET" mygtuką, kad suaktyvintumėte meniu.
Meniu reikšmė
P0 šilumos C / HC
P1 slinkimo rinkinys 0.1-15 2
P2 viršutinė riba 110 110
P3 apatinė riba -50 -50
P4 korekcija -7,0 ~ 7,0 0
P5 uždelsimo pradžios laikas 0-10 min 0
P6 aukšto temperatūros signalizacija 0-110 OFF
Ilgas paspaudimas + - atstatys visas reikšmes pagal numatytuosius parametrus
Dabartinės temperatūros parodymas:
Termostatas pagal numatytuosius nustatymus parodys esamą temperatūrą pagal oC. Kada nors kitame režime maždaug 5 sekundes nepadarius įvesties, termostatas grįš į šį numatytąjį nustatymą rodyti

Trigerio temperatūros nustatymas:
Norėdami nustatyti trigerio temperatūrą, paspauskite mygtuką, pažymėtą "SET". Mirksi septynių segmentų ekranas. Dabar galite nustatyti trigerio temperatūrą (oC), naudodami mygtukus "+" ir "-" 0,1 laipsnio laipsniu. Jei maždaug 2 sekundes nenuspaudžiami jokie mygtukai, bus išsaugota trigerio temperatūra ir ekranas grįš į dabartinę temperatūrą.

Parametrų nustatymas:
Pirmiausia norėdami bet kokį parametrą įvesti, paspauskite "SET" mygtuką bent 5 sekundes. Septynis segmentas ekrane dabar turi būti rodomas "P0". Tai reiškia parametrą P0. Paspaudus mygtukus "+" arba "-" bus ciklas nors ir įvairūs parametrai (nuo P0 iki P6). Paspaudus mygtuką "SET", bet kuris iš ten parametrų rodomi, galėsite pakeisti šio parametro vertę, naudodami mygtukus "+" ir "-" (žr žemiau). Baigę nustatyti parametrą, paspauskite nustatymo mygtuką, kad išeitumėte iš šios parinkties. Jei nėra mygtukų paspaudus maždaug 5 sekundes, termostatas išeis iš parametrų parinkčių ir sugrįš grįžti į numatytąją temperatūros ekraną.

Aušinimo ar šildymo parametro nustatymas P0:
Parametras P0 turi du nustatymus, C ir H. Kai nustatytas C (numatytasis), relė įjungs energijos tiekimą temperatūra pasiekiama. Naudokite šį nustatymą, jei prijungiate prie oro kondicionavimo sistemos. Kai nustatyta H kai temperatūra pasiekiama, relė išjungs energiją. Šį nustatymą naudokite valdydami šildymą prietaisas.

Histerezės parametro P1 nustatymas:
Tai nustato, kiek temperatūros pokytis turi įvykti prieš relės keitimo būseną. Dėl Pavyzdžiui, jei nustatytas numatytasis 2oC ir trigerio temperatūra nustatyta 25oC, įjunkite, kol temperatūra nukristų žemiau 23oC. Nustatyti šį histerezę padeda sustabdyti termostatas nuolat įsižiebia, kai temperatūra nukrenta aplink apsisaugojimo temperatūrą.

Termostato parametro P2 viršutinės ribos nustatymas:
Šis parametras riboja maksimalią trigerio temperatūrą, kurią galima nustatyti. Jis gali būti naudojamas kaip sauga sustabdyti pernelyg didelę paleidimo temperatūrą, kurią vartotojas netyčia nustato.

Termostato parametro apatinės ribos nustatymas P3:
Šis parametras riboja minimalią trigerio temperatūrą, kurią galima nustatyti. Jis gali būti naudojamas kaip sauga sustabdyti pernelyg mažą paleidimo temperatūrą, kurią vartotojas netyčia nustato.

Temperatūros kompensavimo pataisos parametro nustatymas P4:
Jei pastebite skirtumą tarp rodomos temperatūros ir faktinės temperatūros (pvz., jei temperatūros zondas yra ilgą kabelį), galite atlikti nežymius pataisymus temperatūra parodo šį parametrą.

Triggerio delsimo parametro nustatymas P5:
Šis parametras leidžia vėluoti relės perjungimą, kai yra trigerio temperatūra pasiekė Parametras gali būti nustatytas iš vieno žingsnio iki 10 minučių.

Aukštos temperatūros aliarmo parametro nustatymas P6:
Nustačius šio parametro vertę, relė bus išjungta, kai temperatūra pasiekia šį nustatymą. Septynių segmentų rodinyje taip pat bus rodoma "---", rodanti aliarmo būseną. Relė neveikia tol, kol temperatūra nesikeis žemiau šios vertės. Numatytasis nustatymas yra IŠJUNGTA.